Pored  prodaje  RICOH aparata  imamo i veliki asortiman fotokopir aparata koje Vam možemo rentirati. Veliki izbor, od manjih do profesionalnih multifunkcijskih uređaja kako bi svima mogli da izađemo u susret sa najboljom varijantom u zavisnosti od potreba klijenta. Na izbor mašine najviše utiče mesečni obim štampe.

Nivo 1
Kancelarijski fotokopir aparat sa brzinom od 15 do 30 kopija/min.

 • Mesečni zakup 4.000,00 din. + pdv
 • 3000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 1,00 din. + pdv
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa.
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje

Nivo 2

Kancelarijski fotokopir aparati sa brzinom od 25 do 40 kopija/min.

 • Mesečni zakup 7.000,00 din. + pdv
 • 5000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 1,00 din. + pdv
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje

Nivo 3

Profesionalni fotokopir aparati sa brzinom od 50 do 75 kopija/min.

 • Mesečni zakup 15.000,00 din. + pdv
 • 10.000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 1,00 din. + pdv
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje

Nivo 4

Kolor fotokopir aparati

 • Mesečni zakup 7.000,00 din. + pdv
 • 500 kolor kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • 500 crno – belih kopija A4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kolor kopija preko tog broja se naplaćuje 10,00 din. + pdv,a svaka A4 crno-bela kopija 1,00 din. + pdv.
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje