Najčešća pitanja

  • Da li su laser bolji od inkjet štampača?
  • Koliko će me koštati dopuna tonera ili kertridža?
  • Da li može da štampa i manje formate od A4?
  • Kako se povezuje štampač?
  • Šta je to ppm u oznaci štampača?
  • Šta predstavlja duplex?

Naš savet

Prilikom izbora štampača naš savet je da obratite pažnju na sledeće stavke kako biste kupili štampač koji je odgovarajući Vašim potrebama i zahtevima.

Vrsta štampe

Uglavnom su ljudi skloni dvoumljenju da li kupiti INKJET ili LASER štampač.

Inkjet štampači su jeftinije rešenje u samom startu. Uglavnom su, namenjeni kućnoj upotrebi sa manjim obimom štampe na mesečnom nivou. Međutim na duže staze finansijski su neisplativi zbog velike potrošnje boja (mastila) potrebnih za štampu.

Laserski štampači koriste prah kao boju a ne mastilo, glavna odlika je da su isplativiji na duži rok. Naime, manja potrošnja se kod velikog obima štampe dosta isplati uprkos većim cenama samih štampača u startu.

Format papira

Kada je u opisu naveden format papira obično je to najveći mogući format, gde se podrazumeva da ukoliko u opisu ne stoje i manji formati da su i oni podržani. Najčešće je to A4 format, međutim ima i štampača koji štampaju na A3 ili većim formatima.

Brzina štampe

Pod ovom stavkom se podrazumeva broj stranica koji je moguće odštampati u jednoj minuti. Obično je predstavljena oznakom PPM (page per minute). Ovaj podatak je gotovo uvek drugačiji za crno-belu štampu i štampu u boji tj. koloru. Kod kolor štampanja sama procedura je nešto komplikovanija tako da je potrebno više vremena po stranici pa je i sam PPM manji kod ovakve štampe.

Rezolucija štampe

Kvalitet odštampane stranice meri se na osnovu rezolucije štampača. Ovaj podatak je posebno bitan za kolor štampače jer se kod štampanja fotografija bitno vidi razlika u rezoluciji. Što je veća rezolucija samim tim je i kvalitet štampe bolji, oštriji, te detalji dolaze do izražaja. Kod crno bele štampe, gde se obično štampa tekst ova stavka nije od presudne važnosti pri izboru.

Kapacitet ulaza

Ova karakteristika se odnosi na broj listova koji mogu odjednom stati u fioku tj. skladišno mesto odakle štampač povlači papire za štampu.

Dvostrana štampa

Automatski duplex predstavlja karakteristiku da štampač može istovremeno da štampa i prednju i zadnju stranu lista. Ova karakteristika je u nazivu štampača obično označena velikim slovom D.

Radna memorija štampača

Što je veća memorija štampača, smanjuje potrebu komunikacije štampača sa računarom tako da je i sama štampa brža. Neke zadatke štampač skladišti u memoriji tako da nije potrebno da ih “povlači” sa računara.

Mesečni obim štampe

Kada se govori o mesečnom obimu štampe misli se na preporučeni broj stranica koje možete odštampati iznad koje ne bi trebalo da se štampa. Ova karakteristika je bitna kod izbora za poslovne korisnike kod kojih je mesečni obim štampe znatno veći.

Povezivanje

Savremeni štampači se povezuju preko USB konekcije sa računarom, bitna napomena je da su proizvođači u poslednjih par godina prestali da pakuju USB printer kabl za povezivanje sa računarom tako da se on dodatno kupuje.

Ukoliko štampač poseduje mrežnu karticu onda se mrežnim kablom povezuje u lokalnu mrežu što daje prednost jer bilo koji od računara može koristit usluge tog štampača. Štampači koji imaju mrežnu karticu obično u nazivu imaju oznaku N.

WiFi predstavlja najsavremeniji način povezivanja štampača sa laptop ili tablet računarima i mobilnim telefonima. Putem WiFi, bežičnom konekcijom dajete zadatke štampaču da štampa. Štampači koji imaju wifi obično u nazivu imaju oznaku W.

Pojedini modeli štampača imaju dodatne funkcije, kao što je slot za memorijske kartice koje se koriste u mobilnim telefonima i fotoaparatima i tako omogućuju da se skrati vreme štampe, jer se eliminiše potreba da se materijal koji se štampa prvo prebacuje na računar, pomoću softvera ugrađenog u štampač, a samim tim, sve se obavlja mnogo brže.

Dopuna tonera / kertridža zamenski ili original

Pri kupovini štampača osim cene ključna stvar u izboru je cena potrošnog materijala. Bitna stvar je da se raspitate kod prodavca koliko košta zamenski ili originalni toner za izabrani štampač. Kako bi uštedeli novac, korisnici često pune tonere što je postalo dosta rasprostranjeno na našem tržištu. Valja reći da ovim postupkom za neke brendove mogu izgubiti garanciju.

Kod najzastupljenijih brendova (Ricoh, Konica Minolta, Xerox, Hp, Canon, Kyocera, Epson…) u ponudi su i takozvani zamenski toneri. Naime, u pitanju su novi toneri koji se prave po licenci i koji su u znatnoj meri jeftiniji od originalnih. Sve u svemu, valjalo bi se raspitati o ovome pre konačne odluke.