Fotokopiranje i štampa

Primene usluga fotokopiranja i štampe, skeniranja i digitalnog kopiranja danas su velike. Ukoliko Vam je potrebno fotokopiranje ličnih dokumenata, štampanje godišnjih korporacijskih izveštaja, izrada različitih uputstava i brošura, štampanje diplomskih, maturskih ili seminarskih radova, u Copy House-u Vam nudimo povoljne uslove i kvalitetnu štampu.

Fotokopiranje predstavlja postupak dupliranja, odnosno umnožavanja određenog dokumenta. Kod nas možete umnožiti Vaše dokumente, knjige, spise, bez obzira da li se radi o fotokopiranju u boji ili crno belom. Ukoliko je materijal donet na umnožavanje povezan spiralom ili zaheftan, mi ćemo ga raskoričiti, uraditi traženi broj identičnih kopija i ponovo vratiti originalni materijal u prvobitno stanje.Kopija može biti u boji ili crno bela, umanjena ili uvećana u odnosu na original i to na dimenziju koja najviše odgovara Vašim potrebama.

Takođe je moguće uvećati ili smanjiti sam tekst, a da format papira ostane isti ili u potpunosti promeniti format materijala.Na vama je samo da izaberete jednu od ponuđenih opcija. Sve materijale za fotokopiranje možete doneti lično, poslati putem e-maila ili se možete poslužiti našim računarima i “skinuti” fajl koji Vam je potreban za štampanje ili fotokopiranje.

Skeniranje

Ukoliko imate dokument koji želite da sačuvate u elektronskoj formi ili Vam je potrebno da overen ili potpisan dokument pošaljete mejlom, mi imamo rešenje za Vas.

Sve potrebne dokumente, knjige ili fotografije možemo vrlo brzo skenirati. Vršimo usluge crno belog i kolor skeniranja A4 i A3 formata, rezolucije do 600 dpi.

Skenirani materijal možete dobiti u formatu JPG,PDF,TIF i dr.

Skenirana dokumenta Vam možemo snimiti na USB, narezati na CD ili poslati na e-mail.

Spiralno koričenje

U Copy House-u Vam možemo ponuditi koričenje plastičnom spiralom do 470 listova. Proces koričenja plastičnom spiralom je izuzetno brz, efektan i ekonomičan .

Prednost plastičnog koričenja je u tome što se materijal ukoričen plastičnom spiralom može lako raskoričiti, ako je potrebno izmeniti (dodati ili izbaciti određeni broj listova) i ponovo ukoričiti. Vaš materijal možemo ukoričiti po dužoj ili kraćoj strani A4 formata ili po kraćoj strani A3 formata.

Vaš materijal možete ukoričiti samo plastičnom spiralom ili pak odabrati pvc foliju za prednju stranu i karton za zadnju stranu, u bojama koje Vama odgovaraju. U ponudi imamo veliki izbor boja folija i kartona za koričenje i spirale različitih veličina. Materijal ukoričen plastičnom spiralom može se otvoriti do 180°.

Ukoliko imate potrebu za umnožavanje materijala ukoričenog plastičnom spiralom, bilo da je to skripta, fotokopija knjige, seminarski rad, maturski rad ili druga vrsta materijala, Vaš materijal možemo raskoričiti, fotokopirati u onoliko primeraka koliko je Vama potrebno, a zatim ponovo ukoričiti tj. vratiti u prvobitno stanje.

Tvrdi povez

Tvrdo koričenje je jedno od najčešće zastupljenih vrsta koričenja. Proces spajanja stranica nekog dokumenta u jednu celinu se naziva tvrdi povez ili tvrdo koričenje.

Ovaj vid koričenja se najčešće primenjuje kod izrade diplomskih, maturskih, magistarskih, master radova, doktorskih disertacija, ali može biti korišćen i za druge vrste materijala. U našoj ponudi imamo različiti spektar boja korica: plava, bordo, crvena, zelena, braon, crna, kao i dve boje folija za slova-srebrnu i zlatnu.

Zlatotisk je postupak kojim se utiskuju slova preko folije koja može biti srebrne ili zlatne boje, na podlogu, odnosno koricu. Zagrevanjem metalnih slova na određenoj temperaturi utiskuju se slova preko zlatne ili srebrne folije, na korice Vašeg materijala.

Na tvrdim koricama najčešće se ispisuje naziv ustanove (visoka škola, univerzitet), naziv teme, ime kandidata, mentor i dr. Tvrdi povez, odnosno tvrdo koričenje sa zlatotiskom daje Vašem materijalu prestižan, kvalitetan i dugotrajan izgled.

Meki povez

Meki povez je povez za knjige sa koricama od mekog kartona.
 
Proizvodnja knjiga sa mekim povezom je jeftinija, pa je i njihova cena niža u odnosu na knjigu sa tvrdim povezom, što je knjigu učinilo pristupačnom za najšire slojeve stanovništva.

Plastifikacija

Ukoliko želite da zaštite Vaša dokumenta, dođite u Copy House!

Radimo toplu obostranu plastifikaciju do formata A3. Plastifikacija štiti Vaša dokumenta od habanja i produžava njihovu trajnost. Debljina folije za plastifikaciju iznosi od 80mic-250mic. Plastifikacija štiti Vaša dokumenta od raznih spoljnih uticaja i štetnih hemijskih supstanci, kao što su aceton, alkohol i dr.

Takođe štiti Vaša dokumenta od prljanja i oštećenja. Topla plastifikacija pruža vodootpornu zaštitu, štiti od ogrebotina, razmrljavanja, sunca. Ukoliko imate potrebu da trajno zaštitite Vaš dokument, plastifikacija je pravo rešenje. Plastifikacija se preporučuje i ako želite da Vašem materijalu date sjaj, lepši i elegantniji izgled.

Plastifikacija pruža vodootpornu zaštitu, zaštitu od prljanja i oštećenja i znatno produžava trajnost Vašeg dokumenta. Takođe produžava trajnost boje, jer je otporna na UV zračenje.

U ponudi imamo sjajne folije za obostranu plastifikaciju u obliku džep folija, a formati su: A3, A4, A5, A6, A7, ID 65X95mm. Dokument koji se plastificira mora biti potpuno ravan i termostabilan. Plastifikacija se najčešće koristi pri izradi članskih kartica, cenovnika, ID kartica, fotografija, uputstava, vizit karti, diploma, raznih propusnica, menija u restoranima i svih dokumenata kojima je potrebna trajna zaštita.

Pored zaštitne uloge, plastifikacija daje Vašim dokumentima lepši i kvalitetniji izgled. Prednosti plastifikacije:
· Zaštita od gužvanja, cepanja, razmrljavanja i prljanja
· Pojačava kontrast, poboljšava izgled Vaših dokumenata
· Produžava trajnost Vaših odštampanih dokumenata
· Plastificirani dokumenti kao što su cenovnici, mogu se oprati
· Poboljšava osvetljenost boja Vaših dokumenata
· Vaš dokument izložen svetlosnom zračenju ne bledi
· Štiti Vaša dokumenta od vlage
· Povećava obim i čvrstoću Vašeg dokumenta
· Plastifikacijom dobijate lepšu i kvalitetniju štampu

Izmedju ostalog kod nas možete uraditi:

  • Nalepnice
  • Pozivnice
  • Etikete
  • Blokove
  • Fascikle
  • Kataloge